Frazeologizmy z nazwami zwierząt we współczesnym języku polskim

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-11-16T08:19:15Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Phraseologisms with the names of animals in a contemporary Polish language

Abstract

Rozprawa mieści się w nurcie lingwistyki kulturowej, a jej główne założenie sprowadza się do tego, by dowieść antropocentrycznego charakteru frazeologii animalistycznej. Podstawę materiałową stanowi około 1000 polskich frazeologizmów z nazwami zwierząt, wyekscerpowanych z różnych źródeł leksykograficznych i frazeologicznych powstałych po 1968 roku. Składa się ona z części ogólnej i dwu części analitycznych, które z kolei zawierają słownik alfabetyczny i słownik tematyczny polskich frazeologizmów „zwierzęcych”.
This treatise is located in a current of cultural linguistics. Its main principle goes to that, to prove the anthropocentric character of the animalistic phraseology. The ground of the material is about 1000 Polish phraseologisms with the names of animals which are excerpted from different lexicographical and phraseological sources created after 1968. This work contains a general part and two analytic parts, where in which of them there is an alphabetical dictionary and a thematic dictionary of Polish “animal” phraseologisms.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej

Sponsor

Keywords

frazeologia animalistyczna, animalistic phraseology, lingwistyka kulturowa, cultural linguistics, antropocentryzm, anthropocentrism, leksykologia, lexicology, leksykografia, lexicography

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego