Europeizacja prawa żywnościowego – zagrożenia i korzyści

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The europeanization of food law – the risks and benefits

Abstract

Rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą wpływu prawa Unii Europejskiej na prawo żywnościowe oraz wynikających z tego korzyści i zagrożeń. Przedstawiono w nim także niektóre prawne regulacje niezbędne do zrozumienia zagadnień związanych z żywnością genetycznie zmodyfikowaną.
The article refers to the issues connected with the impact of EU law on food law and the resulting possible benefits and threats. Furthermore, some legal regulations necessary to understand issues connected with genetically modified food were presented.

Description

Sponsor

Keywords

prawo żywnościowe, food law, bezpieczeństwo żywności i żywienia, food security and safety, system wczesnego ostrzegania, rapid alert system, żywność genetycznie zmodyfikowana, genetically modified food

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5, s. 151-163

Seria

ISBN

ISSN

2299-2774

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego