Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

The influence of informatisation of Poznań University Library upon organizational changes and development of library services

Abstract

W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT . Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.
The article discusses problems and issues relative to automation processes at Poznań University Library. To provide a more in-depth insight into the nature of the changes, these solutions that distinctively improved the quality of work of the staff and user services are presented, beside the record of consecutive changes introduced to the library. These changes have facilitated the general knowledge of new technological solutions, their implementation and the resulting widespread use. The process of the changes in the operation of the Horizon library integrated system is presented as well as the Library’s cooperation with the national central catalogue – NUKAT . Successive stages in the development of electronic information space are described, including the creation of electronic knowledge resources and tools to handle them in the process of searching for information sources. The University Library is presented as a partner in preparing and implementing institutional digital platforms used in submitting and making available the research output of the University’s academic community to the general public. Finally, the functionality of the already implemented innovative virtual services of the Libsmart package that streamlines the operation of the University Library is presented.

Description

Sponsor

Keywords

komputeryzacja, automation, usługi wirtualne, virtual services, biblioteka elektroniczna, electronic library, użytkownicy wirtualni, virtual users, Libsmart

Citation

Biblioteka, 2015, nr 19 (28), s. 159-183

Seria

ISBN

ISSN

0551-6579

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego