Znaki legitymacyjne - istota i znaczenie. Problematyka przepisów dotyczących umorzenia znaków legitymacyjnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Instruments of entitlement - their nature and meaning. Problem of provisions regarding the redemption of instruments of entitlement

Abstract

Artykuł obejmuje problematykę istoty i znaczenia znaków legitymacyjnych w polskim prawie cywilnym. Poruszane zagadnienia koncentrują się przede wszystkim na odpowiednim zastosowaniu przepisów o umorzeniu znaków legitymacyjnych, co do których stosuje się przepisy o umorzeniu akcji. Autor prezentuje poglądy doktryny, podejmuje próbę krytycznej analizy obecnych rozważań przedstawicieli prawa oraz prezentuje najważniejsze tezy z orzecznictwa.
Purpose of the article is to present the problem of instruments of entitlement and their meaning in the Polish civil law. The subject in question mainly raises the issue of the appropriate application of regulations concerning the redemption of instruments of entitlement, to which provisions regarding share redemption are applied. The author discusses the standpoint of jurisprudence, attempts to analyze current voice of doctrine representatives, as well as presents the most important arguments of the judicature.

Description

Sponsor

Keywords

znak legitymacyjny, instrument of entitlement, umorzenie akcji, redemption of shares, umorzenie znaków legitymacyjnych, redemption of instruments of entitlement

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 199-208

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego