Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Title alternative

BURNOUT, HEALTH AND HEALTH BEHAVIOR IN TEACHERS EMPLOYED IN CORRECTION INSTITUTIONS

Abstract

Psychospołeczne czynniki występujące w miejscu pracy osób wykonujących zawody pomocowe mogą prowadzić do powstawania wypalenia zawodowego. Wiele dotychczasowych badań wykazało, że ta zmienna wchodzi w relacje zarówno ze zmiennymi demograficznymi, jak i zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi mierzonymi różnymi metodami. W tej pracy skupiono się na grupie pedagogów resocjalizacyjnych. W przeciwieństwie do wielu badań, okazało się, że wypalenie zawodowe w tej grupie nie wykazywało związku z płcią i stażem pracy. Pozytywne korelacje występowały między wyczerpaniem emocjonalnym a częstotliwością(r = 0,29) i natężeniem (r = 0,19) dolegliwości somatycznych. Nie było istotnego związku między wypaleniem zawodowym a chorobami psychosomatycznymi, zdiagnozowanymi przez lekarza i negatywnymi zachowaniami zdrowotnymi badanych nauczycieli. Wyniki badań wskazują na sens włączania do badań nad wypaleniem zawodowym nowych zmiennych (np. osobowościowo- temperamentalnych).
Psychosocial factors present in the workplace of people performing helping professions may cause burnout. Many studies have shown that burnout variables are related to demographic variables, as well as to health and health behavior measured in different ways. In this study the focus was put on the burnout in teachers employed in correctional institutions. Contrary to the results of many studies, burnout has not been related to gender or duration of employment. There were positive correlations between emotional exhaustion, frequency ( r = 0.29) and intensity (r = 0.19) of somatic complaints. Negative health behaviors and psychosomatic diseases diagnosed by physicians were not related to burnout variables. The results imply that there is a need to incorporate new variables (e.g. personality and temperament) into the research on burnout.

Description

Sponsor

Keywords

wypalenie zawodowe, samoocena zdrowia, zachowania zdrowotne, self-rated health, health behavior, burnout

Citation

Pyżalski J., (2002) Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych, „Medycyna Pracy”, 6; 495-499.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego