Ruchy monarchistyczne w III Rzeczypospolitej – studium politologiczne

dc.contributor.advisorŻyromski, Marek. Promotor
dc.contributor.authorGorączko, Joanna
dc.date.accessioned2018-03-28T07:24:19Z
dc.date.available2018-03-28T07:24:19Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl
dc.description.abstractPraca „Ruchy monarchistyczne w III Rzeczypospolitej – studium politologiczne” składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy zagadnienia partii, ugrupowań czy ruchów politycznych. Chodzi tu o aspekt definicyjny mający pomóc rozróżnić znaczenie poszczególnych rodzajów stowarzyszeń o celach politycznych. W rozdziale drugim omówiona jest teoria ruchów monarchistycznych. Analizie poddane są między innymi definicje funkcjonujące w obrębie tego pojęcia oraz funkcje i ukierunkowanie działań organizacji o profilu rojalistycznym. Opisane są wybrane organizacje zagraniczne, które odegrały ważną rolę w kształtowaniu się rojalizmu na świecie oraz odbiór społeczny wybranych monarchii europejskich. W kolejnym rozdziale zaprezentowana jest historia polskich organizacji o charakterze monarchistycznym. W dalszej części pracy zaprezentowane są polskie stowarzyszenia i partie o profilu rojalistycznym, które powstały po 1989 roku. W czwartym rozdziale przedstawione są również sylwetki czołowych polskich rojalistów oraz uwarunkowania powstawania ugrupowań monarchistycznych. W piątym rozdziale przedstawiony jest politologiczny wymiar działalności polskich monarchistów po 1989 roku, czyli między innymi: cele i dążenia polityczne, programy partii politycznych czy działalność statutowa. Analizie poddane są wyniki jakie osiągały ugrupowania w wyborach po 1989 roku oraz prognozy dla ich funkcjonowania. pl
dc.description.abstractDoctoral dissertation „The monarchist movements in the Third Republic of Poland – study of political science” is aimed at presenting monarchist organizations that appeared on the Polish political scene after 1989, as well as comprehensive analysis of their activities. The first chapter is an attempt to define a concept of parties, political associations and political movements. A very important aspect of that chapter is an attempt to classify various political parties. The second chapter discusses the theory of monarchist movements. This part of the dissertation describes the monarchist organizations operating in the world, and also analyzes the perception of monarchy in selected European countries. The third chapter of the dissertation presents the history of Polish monarchist organizations. The next chapter presents Polish associations and parties with a royalistic profile that were created after 1989. This part of dissertation also presents the profiles of leading Polish royalists. The last chapter of the dissertation presents the political dimension of the activities of Polish monarchists after 1989, including such aspects as: political goals or statutory activities. In addition, the author analyzes the results of monarchist parties in the elections after 1989, and makes predictions about the future of such organizations.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/22465
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectmonarchizmpl
dc.subjectmonarchismpl
dc.subjectruchy monarchistycznepl
dc.subjectmonarchist movementspl
dc.subjectpartiepl
dc.subjectpartiespl
dc.subjectstowarzyszeniapl
dc.subjectassociationspl
dc.subjectrojalizmpl
dc.subjectroyalismpl
dc.titleRuchy monarchistyczne w III Rzeczypospolitej – studium politologicznepl
dc.title.alternativeThe monarchist movements in the Third Republic of Poland – study of political sciencepl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego