Gwóźdź do trumny. Liga Narodów wobec agresji włoskiej na Etiopię w latach 1935-1936

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-01-11

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

A nail in the cof in. The League of Nations against the Italian aggression against Ethiopia in 1935-1936

Abstract

Gwóźdź do trumny. Liga Narodów wobec agresji włoskiej na Etiopię w latach 1935-1936 A nail in the cof in. The League of Nations against the Italian aggression against Ethiopia in 1935-1936 Tekst jest fragmentem ksiązki dot. Kryzysu Ligi Narodów w latach 1933-1939. Jest to zagadnienie bardzo obszerne. Zostaje podkreślona destrukcyjne rolę trzech państw - Japonii, Niemiec i Włoch. Kolejność ta uwzględnia kryterium chronologiczne. Nie można pomniejszać roli Japonii, która zajmując w 1931 roku chińską prowincję Mandżurię, zadała cios idei bezpieczeństwa zbiorowego. Jednak dla dziejów Ligi Narodów i Europy potężniejsze uderzenia wyszły z Berlina i Rzymu. W przypadku Niemiec na szczególną uwagę zasługuje niepohamowana chęć dozbrojenia, która była jedną z ważnych - aczkolwiek nie rozstrzygających - przyczyn niepowodzenia konferencji rozbrojeniowej. Tendencja ta, towarzysząca obecności Niemiec w LN od 1926 roku - uległa radykalnemu wzmocnieniu po przyjściu hitlerowców do władzy. Finałem rozbieżności było wystąpienie Japonii i Niemiec z Ligi Narodów w 1933 roku. W ich ślady poszły Włochy, które zaatakowały w 1935 roku Etiopię, wywołując ogromne zainteresowanie nie tylko w wymiarze politycznym, ale także społecznym. Z jednej strony chodziło o obronę członka Ligi Narodów i suwerennego państwa, z drugiej zaś o pewną wyrozumiałość dla agresji motywowanej względami politycznymi, ideologicznymi, kolonizacyjnymi, misyjnymi, rasowymi itd. Tekst otwiera rozdział poświęcony ogólnym zmianom w postrzeganiu LN przez jej członków w latach 30. Kolejne 3 skupiają się na na konsekwencjach agresji włoskiej obserwowanej przede wszystkim (chociaż nie wyłącznie)z genewskiego punktu widzenia. Prezentowaną całość zamyka próba bilansu, w której podejmuje się zarówno kwestie polityczne i ideologiczne, jak i społeczne. Mogę tylko powtórzyć słowa widniejące w AMUR w tekście o rozbrojeniu, że także ten fragment książki ma charakter wstępny. Powinien być traktowany jako klasyczny preprint, ze wszystkimi ułomnościami i wadami. Z tym zastrzeżeniem będę wdzięczny za każdą uwagę krytyczną sierp@amu.edu.pl

Description

Sponsor

Keywords

Liga Narodów, Włochy, Etiopia, polityka mięzynarodowa, lata 30.XX wieku

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego