Wybory prezydenckie 2015 – kandydaci i ich programy gospodarcze

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Presidential elections 2015 – candidates and their economic programs

Abstract

Celem artykułu jest krótka prezentacja sylwetek wszystkich zarejestrowanych kandydatów w wyborach prezydenckich z 2015 roku oraz ich najważniejszych postulatów w sferze gospodarczej, a także szersza analiza programów wyborczych w tym zakresie zaprezentowanych przez dwóch kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie i spotkali się w drugiej turze wyborów, czyli Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego. Analizie poddane zostaną programy w części odnoszą- cej się do sfery gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii poświęconych zatrudnieniu i przedsiębiorczości.
The objective of the paper is a concise presentation of the profiles of all candidates registered in the 2015 presidential elections, their most significant economic postulates and a broader analysis of the economic aspect of the election platforms presented by the two candidates who won the biggest support and entered the second round of the elections, namely Andrzej Duda and Bronisław Komorowski. Election platforms are analyzed with respect to economy with a particular emphasis given to employment and entrepreneurship. K

Description

Sponsor

Keywords

wybory prezydenckie w 2015 r., programy gospodarcze, kandydaci na prezydenta, Economic programs, presidential elections in 2015, presidential candidates

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 239-255.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego