Kobiety jako uczestniczki sprawowania władzy w Polsce po 1989 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Women as participants of government in Poland after 1989

Abstract

W oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych prześledzone zostanie uczestnictwo kobiet w sprawowaniu władzy na szczeblu centralnym – zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej. Podjęta zostanie również próba wyjaśnienia dysproporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami w sprawowaniu władzy i ewentualnych tego konsekwencji. Tak więc główne pytania badawcze zostały sformułowane w następujący sposób: Jaki jest udział kobiet w organach władzy ustawodawczej, czyli w Sejmie oraz w Senacie? Jaki jest udział kobiet w strukturach partii politycznych w Polsce? Ile kobiet pełni funkcje kierownicze w partiach politycznych? Jaki jest udział kobiet w organach władzy wykonawczej w Polsce? Na czele jakich resortów kobiety stają najczęściej? Z czego wynika różnica w poziomie uczestnictwa kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce? Jakie mogą być konsekwencje różnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesie sprawowania władzy?
Basing on the analysis of available statistical data, this article presents Polish women’s participation in the processes of exercising political power (legislative and executive) within central institutions of the state. The analysis covered a time frame between 1989 and 2015. The reasons for disparities between the numbers of women and men in political authorities as well as its possible consequences have also been illustrated. The received results allow arriving at the following conclusions. In the analysed period, a considerable increase in the number of women in both chambers of the Polish parliament and the subsequent governments was observed. However, the numbers are still far from political parity. In case of the government, the increased presence of women holding posts of the heads of ministries for affairs traditionally linked with feminine activity (e.g. culture, education, social policy) can also be underlined. Inequality within the area of exercising political authority may exert a significant impact on the society, i.e. limit the ability to shape the state policy within areas particularly interesting to women or reinforce gender stereotypes in the society.

Description

Sponsor

Keywords

kobiety w polityce, kobiety u władzy, III RP, women in politics, women in power, Third Polish Republic

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 205-2016.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego