Manlighet i kris? Några anmärkningar om mansporträtt i tre populärlitterära romaner

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Katedra Skandynawistyki UAM

Title alternative

Masculinity crisis? Some comments on the images of men presented in three contemporary Swedish popular novels

Abstract

I artikeln konfronteras Susan Faludis och Thomas Johanssons teori om manlighetskris med mansporträtt i tre svenska populärlitterära romaner. Teorin om manlighetskris uppstod i samband med feminism. Enligt forskarna visar sig manlighetskrisen i mäns oförmåga att ingå nära relationer, ensamhet och rädsla att inte leva upp till mansidealet. Tre svenska populärromaner Pappadagar i Råttans år av Daniel Möllberg (2007), Vi som aldrig sa hora av Ronnie Sandahl (2007) and Vi har redan sagt hej då av Daniel Åberg (2010) har analyserats i ljuset av teorin om manlighetskris. Analysen fokuserar på hur manliga huvudpersoner skildras i de analyserade romanerna, vilka känslor som de hyser samt hur de klarar sig ur sin personliga kris. Männens problem som påpekas av teorin om manlighetskris återspeglas till en viss utsträckning i de analyserade romanerna, men eftersom gestalterna kan besegra motgångar, kan man inte entydigt fastställa att deras manlighet befinner sig i kris.
The aim of this article is to confront Susan Faludi’s and Thomas Johansson’s theory concerning the masculinity crisis with images of men presented in modern Swedish popular literature. The masculinity crisis theory has risen in relation to feminism and presents the crisis manifesting itself in men’s difficulties in building deep relationships as a consequence of fear of getting close with other people, fears of not living up to the idea of an ideal man and loneliness. Three contemporary Swedish popular novels: Pappadagar i Råttans år (Paternity leave in Rat Year) by Daniel Möllberg (2007), Vi som aldrig sa hora (We who have never said whore) by Ronnie Sandahl (2007) and Vi har redan sagt hej då (We have already said good bye) by Daniel Åberg (2010) have been analysed in the light of the masculinity crisis theory. The analysis focuses on presentation of male characters in those novels, feelings they experience and ways of coping with their personal crisis. The author points out that men’s problems as claimed by the masculinity crisis theory are reflected in the analysed novels to some extent. However, since the characters are able to overcome adversities, one cannot unambiguously state that their masculinity is in crisis.

Description

Sponsor

Keywords

Prosa, Manlighet, Mansporträtt, Identitetskris, ångest, Ensamhet, Prose, Masculinity, Images of men, Identity crisis, Fear, Loneliness

Citation

Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 11, 2010, pp. 66-76

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego