Kolekcjonowanie jako ukulturalnianie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Recenzja książki: Renata Tańczuk, Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 312.

Description

Sponsor

Keywords

kolekcjonowanie, kolekcjoner, kultura

Citation

Studia Kulturoznawcze, 2012, nr 1(2), s. 195-198.

Seria

Studia Kulturoznawcze;

ISBN

ISSN

2084-2988

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego