Medialny wymiar legitymizacji władzy

dc.contributor.authorSecler, Bartłomiej
dc.date.accessioned2013-04-23T18:02:50Z
dc.date.available2013-04-23T18:02:50Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractZagadnienie legitymizacji władzy politycznej jest jednym z najistotniejszych problemów badawczych nauk politycznych. Legitymizację definiuje się najczęściej jako uprawnienie rządzących do podejmowania legalnych decyzji, przy jednoczesnej akceptacji rządzonych. W artykule autor podejmuje problem relacji mediów i władzy, starając się jednocześnie zwrócić uwagę na medialnych charakter (wymiar) procesu legitymizacji władzy. Próba takiego właśnie spojrzenia nie jest bezzasadna. Media we współczesnym świecie stanowią bowiem istotne ogniwo stosunków pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. Co więcej, wpływają na procesy polityczne zachodzące w państwie, kształtują postawy obywateli wobec polityki i władzy, natomiast ich wolność postrzegana jest jako jeden z fundamentów demokracji. Niekiedy przypisuje się im miano tzw. „czwartej władzy”. W zależności od systemu politycznego media mogą ułatwić elitom politycznym zdobycie władzy (lub pomóc w jej utrzymaniu), albo legitymizować narzuconą siłą formę władzy (w systemach niedemokratycznych). Podstawowym celem artykułu jest zatem refleksja nad rolą i znaczeniem mediów masowych w procesie legitymizacji władzy.pl_PL
dc.description.abstractThe issue of the legitimization of political power is one of the essential research issues of political science. Legitimization is usually defined as the entitlement of the authorities to make legal decisions accepted by the governed. The author of the paper discusses the issue of relations between the authorities and the media emphasizing the media character (dimension) of the process of legitimization of power. The attempt to approach the issue in this manner is justifiable since the contemporary media constitute a significant link in the relations between the governing and the governed. What is more, the media influence political processes in a state, shape citizens’ attitudes to politics and authorities, and the freedom of the media is perceived as providing one of the foundations of democracy. The media are sometimes named ‘the fourth estate’. Depending on the political system, the media can facilitate winning (or maintaining) power by a political elite, or legitimize power that has been forcefully imposed (in non-democratic systems). The basic goal of the paper is to reflect on the role and significance of the mass media in the process of legitimization of power.pl_PL
dc.identifier.citation"Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" nr 4 z 2012, s. 245-249.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/5979
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjectlegitymizacjapl_PL
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjectlegitimizationpl_PL
dc.titleMedialny wymiar legitymizacji władzypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Medialny wymiar legitymizacji wladzy.pdf
Size:
81.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.49 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego