Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

Political leader in totalitarian and democratic system. Apparent opposition?

Abstract

Zgodnie z ujęciem tradycyjnym legalność władzy wywodzi się z tradycji, według koncepcji charyzmatycznej władza bierze swój początek z osobowości i indywidualnych cech przywódcy, w ujęciu racjonalno-legalnym moc władzy wynika z biurokratycznych i legalnych atencji powiązanych z pełnioną funkcją. Totalitaryzm to system rządów, w których przywódca działa jako samowładca nieograniczony zapisami konstytucji, prawem czy sprzeciwem opozycji. W totalitaryzmie zmonopolizowane są wszystkie sfery działalności ludzkiej, takie jak aktywność artystyczna, polityczna, system komunikacji. W systemie demokratycznym istnieje personalizacja. Istota hipotezy personalizacji sprowadza się do stwierdzenia, że pojedynczy polityczni aktorzy stali się bardziej znaczący kosztem partii politycznych i grupowych tożsamości. Otwartym pozostaje jedynie pytanie: czy charyzmatyczny autorytet wynikający z cech przywódcy w systemie totalitarnym i personalizacja w systemie demokratycznym nie są identyczne?

Description

Sponsor

Keywords

Lider polityczny, Demokracja, Totalitaryzm, Charyzmatyczny autorytet

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 131-140

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego