Regional Implications of the Arab Spring

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Arabska wiosna - regionalne implikacje

Abstract

2012 revolutions in the Arab world sparked strong worldwide interest, mainly due to the easiness with which long-reigning dictators were renouncing their power. However, the shift of power did not make those who led to overthrowing the tyrants any better off. As the price of free¬dom seems incalculable, it is difficult to assess unequivocally all the costs of the so-called Arab revolutions: the number of people killed and displaced, changes to the size of economies and the standard of living, the impact on both the nearest neighbours and the situation in the region. The purpose of this article is to present the international implications of the Arab Spring. Detailed analysis will focus on the regional context, because the most important changes took place in the the nearest neighbours of these countries. Firstly, the Arab Spring toppled some myths about the changes in the region. Secondly, a change of government that took place in the Libya and Egypt, scared the other leaders in the region. As a result, the rulers undertook measures aimed at reducing social tensions (budget transfers for the poorest). Thirdly, the intervention in Libya showed that the West can intervene militarily in its nearest surroundings, when its interests are threatened.
Rewolucje w świecie arabskim wzbudzały ogromne zainteresowanie na całym świecie, głównie z powodu łatwości, z jaką panujący od lat dyktatorzy oddawali władzę. Jednak zmiana władzy nie oznaczała faktycznej poprawy bytu ludzi, którzy doprowadzili do upadku tyranów. Cena wolności wydaje się być niepoliczalna, trudno więc jednoznacznie oszacować wszystkie koszty tzw. arabskich rewolucji: ilość zabitych i wysiedlonych, zmiany wielkości gospodarek i poziomu życia, wpływ na najbliższych sąsiadów i sytuację w regionie. Celem artykułu jest przedstawienie międzynarodowych implikacji arabskiej wiosny. Przedmiotem szczegółowej analizy będzie jednak kontekst regionalny, ponieważ konsekwencje arabskiej wiosny właśnie w najbliższym otoczeniu Tunezji, Libii i Egiptu spowodowały największe zmiany. Po pierwsze, arabska wiosna obaliła pewne mity dotyczące zmian w państwach regionu. Po drugie, sposób zmiany władzy, przestraszył pozostałych przywódców w regionie, co spowodowało pewne kro¬ki z ich strony (polegające głównie na łagodzeniu napięć społecznych). Po trzecie, interwencja w Libii pokazała, że Zachód jest w stanie interweniować zbrojnie w swoim najbliższym otocze¬niu, gdy zagrożone są jego interesy.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 1 s. 125-138.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego