DECYZJONIZM ZAMIAST DEBATY? O PRZECIWSTAWNYCH WZORACH DZIAŁANIA W SFERZE PUBLICZNEJ

dc.contributor.authorPluciński, Przemysław
dc.date.accessioned2012-08-06T10:35:16Z
dc.date.available2012-08-06T10:35:16Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problem sporu między dwiema przeciwstawnymi teoriami demokracji i sfery publicznej: ujęciem agonistycznym (reprezentowanym przez klasyków Hannah Arendt oraz Carla Schmitta) oraz teorią deliberacyjną (w artykule ograniczoną do teorii działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa). Autor rekonstruuje istotę sporu między Chantal Mouffe a Jürgena Habermasem, szczególny nacisk kładąc na krytykę liberalizmu Chantal Mouffe, wydobytą z myśli Carla Schmitta. Polemika ze stanowiskiem Mouffe dotyczy przede wszystkim wizji pluralizmu, jaki oferują perspektywy agonistyczna i komunikacyjna. Kryterium różnicujące stanowi tu kwestia inkluzyjności/ekskluzyjności prezentowanych wizji sfery publicznej w perspektywie przedmiotowej (o co toczy się spór?) oraz podmiotowej (kto uczestniczy?/kto jest wyłączany?). Konkluzja jest następująca: to krytykowana za liberalne uwikłanie perspektywa dyskursywna oferuje więcej przestrzeni dla demokratycznego pluralizmu.pl_PL
dc.description.abstractThe paper deals with the controversy between two antithetical theories of democracy and the public sphere: the agonistic approach (represented by the classics: Hannah Arendt and Carl Schmitt) and the deliberative theory (in this paper reduced to Jürgen Habermas’ communicative theory). The author offers a reconstruction of the essence of the controversy between Chantal Mouffe and Jürgen Habermas, focusing on Mouffe’s critique of liberalism derived from Carl Schmitt’s thought. The paper ventures to challenge Mouffe’s approach, particularly the view of pluralism offered by both, the agonistic and the communicative perspectives. What makes the two perspectives distinct is the issue of inclusiveness exclusiveness of the object (what is the conflict about?) and the subject (who participates and who is excluded?). The paper concludes with a statement that it is the discursive communicative approach (criticised for its liberal roots) that offers much more space for democratic pluralism.pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 197-213pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2934
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectsfera publicznapl_PL
dc.subjectpublic spherepl_PL
dc.subjectagonizmpl_PL
dc.subjectagonismpl_PL
dc.subjectteoria działania komunikacyjnegopl_PL
dc.subjectThe theory of communicative actionpl_PL
dc.subjectRacjonalnośćpl_PL
dc.subjectRationalitypl_PL
dc.subjectPluralizmpl_PL
dc.subjectPluralismpl_PL
dc.titleDECYZJONIZM ZAMIAST DEBATY? O PRZECIWSTAWNYCH WZORACH DZIAŁANIA W SFERZE PUBLICZNEJpl_PL
dc.title.alternativeDECISIONISM INSTEAD OF A DEBATE? ON THE ANTITHETICAL PATTERNS OF ACTION IN THE PUBLIC SPHEREpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
15. PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI RPEiS 4-2011.pdf
Size:
169.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.61 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego