ISIS: Past, Present, and Future

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

ISIS: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Abstract

The main purpose of this article is to examine the causes which led to the establishment of ISIS. In addition, this text aims to get to the root of ISIS’s ideology and analyze step-by-step the driving factors and circumstances that led to the emergence of the Islamic State. Moreover, it purports to examine the dichotomous relationship between ISIS and al-Qaeda, and finally examine where the west and the Muslim world are headed.
Głównym celem artykułu jest analiza przyczyn, które doprowadziły do powstania ISIS. Dodatkowo zwrócono uwagę na podstawę ideologiczną ISIS, która także przyczyniła się do powstania tzw. “Państwa Islamskiego”. Ponadto ukazano dychotomię pomiędzy ISIS a al-Kaidą, by wreszcie poddać refleksji w jakim kierunku zmierza Zachód i świat muzułmański.

Description

Sponsor

Keywords

ISIS, al-Qaeda, Islam, the Islamic State, Bin Laden, al-Zarqawi, al-Baghdadi, al-Zawahiri, ISIS, tzw. Państwo Islamskie, al-Kaida, Bin Laden, al-Zarqawi, al-Baghdadi, al-Zawahiri

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 157-170.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego