Niemcy wobec kryzysu finansowego strefy euro państw Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

kryzys finansowy, Unia Europejska, strefa euro

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 5/2011, s. 111-130.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego