Biblioteka kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The library of Tomasz Josicki the canon of Gniezno

Abstract

Tomasz Josicki był doktorem obojga praw, kanonikiem, a następnie scholastykiem łuckim, kanonikiem i kantorem wiślickim oraz plebanem w Świeciechowie. Pełnił funkcję oficjała lubelskiego. W 1607 r. został kanonikiem gnieźnieńskim. Od 1609 r. sprawował funkcję oficjała i wikariusza generalnego gnieźnieńskiego. Zmarł 22 lipca 1616 r. Pochowano go w katedrze gnieźnieńskiej. Całą swą bogatą bibliotekę przekazał testamentem gnieźnieńskiemu kościołowi metropolitalnemu. Duchowny zaopatrywał swój księgozbiór głównie w literaturę teologiczną. Biorąc pod uwagę liczbę druków składających się na wyszczególnione na potrzebę niniejszego studium działy tematyczne zdecydowanie dominują wśród nich te wpisujące się w zakres kaznodziejstwa. Na kolejnych miejscach plasują się natomiast komentarze biblijne, teologia dogmatyczna i moralna, prawo kanoniczne i cywilne, apologetyka i polemika, varia oraz ascetyka i mistyka. Tomasz nabywał przede szystkim druki mu współczesne, stanowiące nierzadko wydawnicze nowości. Zdobienia zdecydowanej większości opraw z omawianego księgozbioru nie wykraczają pod względem typów kompozycji poza wzorzec rozwiązań charakterystycznych dla rodzimego introligatorstwa ostatnich dekad XVI i początku XVII w.
Tomas Josicki was the doctor of Laws degree, canon, scholastic of Łuck, canon and cantor of Wiślica as well as the parish priest at Świeciechowo. He used to perform as a judicial vicar of Lublin. In 1607 he became a canon of Gniezno. Since 1609 he acted as a judicial vicar of Gniezno. He died on July 22nd 1616 and was buried in the Cathedral at Gniezno. Josicki in his last will delivered his extraordinarily rich library to the metropolitan church of Gniezno. He fitted his book collection mainly with a theologian literature. Taking into consideration a big number of prints that was intentionally divided into thematical order for a purpose of this study, a preaching constituted a dominant theme of those books. Next to that subject the following category might be specified: the Biblical commentaries, a dogmatic and moral theology, a canon and civil law, apologetics and polemic, varia, ascetism as well as mistic. Tomasz Josicki particularly purchased the contemporary prints that represented a profile of new publications. Most of the bookbindings’ ornamentation, with respect to a type of composition, did not go beyond the pattern that was typical for the local bookbinding culture of the last decades of the sixteenth and the beginning of the seventeenth century.

Description

Wydział Historii

Sponsor

Keywords

biblioteka, bibliologia, kapituła katedralna w Gnieźnie, stary druk, library, bibliology, cathedral chapter of Gniezno, old print

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego