Wpływ struktury układu cen warzyw na wybór kierunków produkcji

Loading...
Thumbnail Image

Date

1972

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The Influence of the Structure of Vegetable Prices upon the Choice of Production Lines

Abstract

The influence of vegetable prices upon the choice of production lines has been confined by the author to one simple methodological instrument i.c. to the exponential function. The effect of prices upon vegetable production lines is reflected by the changed structure of the area under vegetables. As the calculations are simple, an analysis of the relation of prices and area under vegetables can be used as a basis for actions in the sphere of price policy.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 1, s. 151-161

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego