Sekty jako problem socjotechniczny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

sekty, psychomanipulacja, nowe ruchy religijne, socjologia religii

Citation

[w:] Korczyński M., Pluciński P. (red.), 2006, Konstrukcja czy rekonstrukcja rzeczywistości? Dylematy społecznego zaangażowania, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 207-224.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego