Co to znaczy atrakcyjny uniwersytet? Różne konsekwencje transformacji instytucjonalnych dla różnych interesariuszy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Kluczowym punktem odniesienia dla prezentowanych tu rozważań o spodziewanych transformacjach instytucji uniwersytetu w najbliższej dekadzie będzie (stosunkowo ulotna) kategoria atrakcyjności uniwersytetu. To właśnie wokół niej, jak się wydaje, skupiają się najważniejsze wyzwania, przed którymi stają systemy i instytucje edukacyjne we wszystkich krajach europejskich. Struktura tego tekstu wygląda następująco: część pierwszą stanowi wprowadzenie, w części drugiej koncentrujemy się krótko na atrakcyjności szkolnictwa wyższego w perspektywie rosnącej potrzeby jego permanentnej adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i (może przede wszystkim) ekonomicznej. Wskażemy, że profesja akademicka w najbliższej dekadzie znajdzie się w oku cyklonu, ponieważ z jednej strony rośnie stopień komplikacji academic enterprise, czyli całości przedsięwzięcia akademickiego w społeczeństwach europejskich, z drugiej strony, przede wszystkim z racji umasowienia szkolnictwa wyższego, zmienia się rola jego dotychczasowych interesariuszy i coraz bardziej różnicują się ich oczekiwania. W części trzeciej zajmiemy się mechanizmami rynkowymi (czy może raczej quasi-rynkowymi) na uczelniach oraz nowymi wzorcami generowania uczelnianych przychodów, wychodząc z założenia,że otoczenie finansowe uczelni europejskich w najbliższej dekadzie będzie stawać się coraz bardziej nieprzyjazne, a same uczelnie coraz częściej będą zmuszone sięgać po nowe, stosunkowo nietradycyjne źródła przychodów – głównie po przychody z tzw. „trzeciego strumienia finansowania”, analizowanego dotychczas jedynie w odniesieniu do „uniwersytetów przedsiębiorczych” Burtona Clarka.

Description

Sponsor

Keywords

kadra akademicka, szkolnictwo wyższe, uniwersytety europejskie, Polska, badania szkolnictwa wyższego, konkurencja, rynek, urynkowienie, dochody uczelni, finansowanie szkół wyższych, zarządzanie, umasowienie, prywatyzacja, atrakcyjny uniwersytet, transformacje uniwersytetu, reformy szkolnictwa wyższego, przyszłość uniwersytetu, przyszłość szkolnictwa wyższego, Burton Clark, trzeci strumień finansowania

Citation

W: C. Kościelniak i J. Makowski (red.), Wolność, równość, uniwersytet. Warszawa: Instytut Obywatelski. 2012. 73-110.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego