System resocjalizacyjny Glen Mills School

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

resocjalizacja, nieletni, system, grupa rówieśnicza

Citation

Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 1, 2008, ss. 30 - 35.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego