Wysokociśnieniowe reakcje jako metoda syntezy nowych materiałów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

High-pressure reactions as a method for the synthesis of new materials

Abstract

Na rozprawę składa się seria 7. artykułów naukowych ilustrujących, jak wysokim ciśnieniem można indukować i akcelerować reakcje chemiczne, prowadzące do powstania nowych materiałów. Opisane w rozprawie reakcje, zachodzące w związkach organicznych, nieorganicznych, a także w hybrydowych układach organiczno-nieorganicznych, pokazują iż wysokie ciśnienie jest niezwykle efektywnym parametrem termodynamicznym wpływającym na strukturę związków oraz modyfikującym mechanizmy reakcji. W rozprawie wykazane zostało, iż ciśnienie może pozwolić na przezwyciężenie niektórych z najczęstszych problemów tradycyjnych metod syntezy, takich jak powstawanie produktów ubocznych, czy zużywanie znacznych ilości energii, natomiast uzyskana wysoka wydajność reakcji może prowadzić do otrzymania monokrystalicznych form produktów, niewymagających dodatkowego oczyszczania
The dissertation consists of a series of 7 scientific papers illustrating how the application of high-pressure conditions can induce and accelerate chemical reactions that lead to the formation of new materials. The examples of reactions in the organic, inorganic, as well as in hybrid organic-inorganic systems at high-pressure indicate that these conditions can overcome some of the most common problems traditionally associated with solution-based-synthesis methods, such as the formation of by-products and consumption of significant amounts of energy. Moreover, the high yield of the described reactions allowed us to obtain materials in the form of single crystals, which does not require additional purification.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Polish National Science Centre in grant Preludium 2017/27/N/ST5/00693 and OPUS 2015/19/B/ST5/00262 as well as European Social Fund, Operational Program Knowledge Education Development, for Grant POWR.03.02.00-00-I023/17. Part of this research was supported by PLGrid Infrastructure.

Keywords

chemia wysokich ciśnień, high-pressure chemistry, chemia materiałowa, materials chemistry, zielona chemia, green chemistry, przemiany fazowe, phase transitions

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego