VIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii: „Dźwięki kultury. Muzyka jako komunikat w przeszłości” (Puszczykowo, 18-20 grudnia 2006 r.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The 8th International Interdisciplinary Session of Archaeology’s Students „The Sounds of Culture. Music as a Message in the Past”, Puszczykowo, 18-20 December 2006

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Folia Praehistorica Posnaniensia, 2011, Tom XVI, s. 461-464

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego