O polityczności samorządu i polityce w samorządzie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

About the political nature of local government and politics in local government

Abstract

Restytucja samorządu była integralnym elementem transformacji ustrojowej w Polsce. Należy pamiętać, że nowoczesny samorząd powstał w Polsce w wyniku procesu decentralizacji władzy publicznej po 1989 roku. Istotne jest, aby organ samorządowy nie obejmował kluczowego uprawnienia do określania zasad dostępu i rządzenia.

Description

Sponsor

The resrituion of a self-government was an integral element of a systemic transformation in Poland. It must be remembered that the modern self-government was created im Poland as a result of the process of decentralization of public authority after 1989. It is important that a self-government authority does not include the key entitlement to define access and governance rules.

Keywords

Transformacja ustrojowa, Systemic transformation, Decentralizacja władzy publicznej, Decentralization of public authority, Samorząd, local government

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 6, jesień-zima 2012, s. 37-52.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego