Interesy narodowe Federacji Rosyjskiej w Syrii na tle rosyjskiej interwencji w 2015 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Russian Federation's National Interests in Syria Conceming Russian Intervention in 2015

Abstract

We wrześniu 2015 r. Federacja Rosyjska podjęła interwencję w Syrii na rzecz Baszara al-Assada włączając się do walki nie tylko przeciw Państwu Islamskiego, lecz także przeciw pozostałym grupom rebelianckim walczącym z Syryjską Republiką Arabską. To posunięcie było uwarunkowane zarówno obiektywnymi interesami Rosji, jak i partykularnymi interesami administracji rosyjskiej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szczegółowej analizy interesów narodowych odnoszących się do interwencji Federacji Rosyjskiej w Syrii, które autor ujmuje jako: przetrwanie fizyczne, autonomię, dobrobyt gospodarczy i zbiorowe poczucie własnej wartości kompleksu państwo-społeczeństwo. Omówiono również interesy partykularne administracji rosyjskiej, których realizację w ramach interwencji uważa za przeprowadzaną w zgodzie z interesami narodowymi. Wątki poruszone w artykule odnoszą się do: historycznych więzi między państwami, interesów gospodarczych, wpływu interwencji na rosyjską politykę wewnętrzną i zagraniczną, portu w T.art.us oraz obywateli rosyjskich w Syrii.
On September 2015 Russian Federation began intervention in Syria acting on behalf of Bassâr al Assad against Islamic State and other rebels who are fighting against Syrian Arab Republic. This decision had been influenced by Russia’s objective reasons as well by particular interests of its administration. The main aim of this article is to analyze national interests regarding Russian Federation’s intervention in Syria which are defined by author as: survival of the state, political autonomy, economic prosperity and sense of self-esteem of state-society complex. The author also discusses particular interests of Russian administration which he considers as being in accordance with national interests. Threads mentioned in the article consists of: historic relations between states, economic interests, an impact of the intervention on Russian internal and foreign policy, the seaport in Tartüs and Russian citizens in Syria.

Description

Sponsor

Keywords

Federacja Rosyjska, interwencja, Syria, interesy narodowe, Rosja, al-Assad, Państwo Islamskie, Russian Federation, intervention, Syria, national interests, Russia, al-Assad, Islamic State

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 91-104.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego