Zofia Kawczyńska-Butrym, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnospraiuność, starość (recenzja)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Recenzja książki: Zofia Kawczyńska-Butrym, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnospraiuność, starośćWydawnictwo Makmed, Lublin 2008.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Roczniki Socjologii Rodziny, 2010, tom 20, s. 228-233.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego