Diaspora i emigracja: wymiary egzystencji. Listy z wygnania Egona Hostovskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Diaspora and emigration: the dimensions of existence. »Listy z wygnania« by Egon Hostovský

Abstract

W niniejszym artykule analizuję pierwszy napisany na emigracji utwór czeskiego pisarza pochodzenia żydowskiego, Egona Hostovskiego zatytułowany Listy z wygna- nia. Wychodząc od koncepcji amerykańskiego badacza Nico Israela, który w swojej pracy Outlandish: writing between exil and diaspora, dokonał rozróżnienia między kategoriami diaspory i emigracji, pragnę pokazać, iż Hostovský w Listach z wygnania wykorzystuje zarówno dykcję emigracyjną, jak diasporalną, polegającą na wewnętrz- nym doświadczeniu „losu żydowskiego”. Istotna jest tu dla mnie również obecna w utworze Hostovskiego formuła gatunkowa listu, w oparciu o którą wprowadzam przejęty od Martina Bubera kontekst dialogu.
In the following article I analyze the first book of the Jewish Czech writer Egon Hostovsky written in exile, entitled Letters from Exile. Based on the distinction between the categories of diaspora and emigration (exil) as presented by the American scholar Nico Israel in Outlandish: writing between exil and diaspora, I am attempting to show that in his book Hostovsky utilizes both types of discourse: the emigrational and the diasporic, the latter as part of his internalization of the „Jewish fate” experience. The analysis is also built upon the particular letter-writing formula used by Hostovsky, which, in my opinion, points to Martin Buber’s theory of dialogue.

Description

Sponsor

Keywords

Literatura czeska, Czech literature, List, Letter, Diaspora, Diaspora, Emigracja, Exile, Dialog, Dialogue, Egon Hostovský, Egon Hostovsky

Citation

Bohemistyka XII, 2012, nr 2, s. 85–106.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego