„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

“She would charm people with her mind’s enchantment only”. On the intellectual environment of Marianna Skórzewska, née Ciecierska, on the basis of the inventory of her book collection

Abstract

Marianna z Ciecierskich Skórzewska (1741–1773), majętna szlachcianka, żona generała Franciszka Skórzewskiego dzieliła czas między Wielkopolskę (pałac generałostwa w Margonińskiej Wsi) oraz Berlin. W stolicy Prus młodą Skórzewską zaciekawiły nauki przyrodnicze, które w XVIII wieku cieszyły się szczególnym zainteresowaniem amatorów. Wyrazem tej pasji generałowej jest jej księgozbiór. Na podstawie pośmiertnego inwentarza ruchomości Marianny Skórzewskiej można dokonać rekonstrukcji zawartości jej biblioteki. Generałowa posiadała klasyczne i popularne pozycje literatury pięknej, książki z zakresu historii, a także wyróżniający się zbiór dzieł z fizyki, matematyki, astronomii.
Marianna Skórzewska, née Ciecierska (1741–1773), a wealthy noblewoman, wife of General Franciszek Skórzewski, shared her time between Greater Poland (palace at Margonińska Wieś) and Berlin. in the Prussian capital, young Skórzewska got interested in natural sciences that enjoyed great interest among amateurs of all kind in the eighteenth century. A manifestation of this particular passion for natural sciences was Skórzewska’a book collection. On the basis of the inventory of Skórzewska’s movables, made after her death, it is possible now to reconstruct the content of her library that included not only classic and popular editions of fiction and books on history, but also a remarkable collection of scientific books on physics, mathematics and astronomy.

Description

Sponsor

Keywords

Marianna z Ciecierskich Skórzewska, księgozbiór Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej, księgozbiory prywatne w XVIII wieku, księgozbiory kobiet w XVIII wieku, née Ciecierska, book collection of Marianna Skórzewska, private book collections that belonged to women in the 18th c.

Citation

Biblioteka, 2017, nr 21 (30), s. 21-42

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego