Znaczenie wczesnodziecięcego przywiązania w diadzie 'matka/opiekun - dziecko'

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Punktem zainteresowania jest tu przywiązanie, zwłaszcza jego właściwości, fazy rozwoju i rodzaje. Zostało w nim podkreślone znaczenie wczesnych doświadczeń dziecka w interakcji z wrażliwą i reaktywną matką oraz konsekwencje ich braku lub nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój umysłowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka.
The point of interest in this article is attachment, especially its properties, phase of development and types. It emphasizes the importance of early experiences of the child in interaction with a sensitive and reactive mother and the consequences of their absence and irregularities that may affect the child’s further mental, cognitive, emotional, and social development.

Description

Sponsor

Keywords

przywiązanie, macierzyństwo, wczesne dzieciństwo, attachment, motherhood, early childhood

Citation

Studia Edukacyjne, nr 39, 2016, s. 377-394

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego