W SPRAWIE DODATKOWYCH MANDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ON ADDITIONAL MANDATES TO THE EUROPEAN PARLIAMENT

Abstract

Zwiększanie składu Parlamentu Europejskiego jest zjawiskiem zrozumiałym i związanym z rozszerzaniem się Unii o kolejne państwa. Zazwyczaj zwiększenie składu PE następuje wraz z rozpoczęciem nowej kadencji. Niniejszy artykuł omawia jednakże przypadek zwiększenia składu PE podczas trwającej kadencji. Konieczność zwiększenia liczby mandatów przypadających części państw wywołana została wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, przewidującego zwiększenie liczby mandatów do PE z 736 do 754. W Traktacie nie umieszczono przepisu wskazującego, że przepisy dotyczące składu PE wejdą w życie od nowej kadencji, co zrodziło szereg problemów związanych przede wszystkim z wyborem trybu obsady dodatkowych mandatów. Rada Europejska zaproponowała 3 sposoby obsady dodatkowych mandatów: na podstawie wyników wyborów z czerwca 2009 r., w drodze wyborów przeprowadzonych ad hoc, przez parlamenty narodowe spośród swych członków. Wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, zdecydowały się na wybór pierwszego ze wskazanych sposobów. Zdaniem autora, przyjęty w Polsce sposób obsady dodatkowego mandatu dokonany na podstawie przeprowadzonych już wyborów jest wątpliwy z punktu widzenia zgodności z Konstytucją RP.
*Increasing the size of the European Parliament is a normal process connected with the EU enlargement and new member states joining in. When a new European Parliament opens, its composition, if needed, is increased. This paper, however, deals with a situation when the EP composition is to be increased during its existing term. Such a need appeared following the Lisbon Treaty which envisaged 18 more mandates to the to EP but was silent on the issue whether they were to be allocated only when a new Parliament commences its term, or an earlier date. This led to certain problems regarding the mode of allocation of additional mandates. The European Council proposed three modes of filling the additional mandates: (i) by reference to the results of the national elections held in June 2009; (ii) by an ad hoc election, or (iii) by having national parliaments appoint members to the EU parliament from their own members. All member states, including Poland, decided upon the first of the aforementioned modes. The author expresses some doubts whether allocating mandates on the basis of already conducted elections is compliant with the Constitution of the Republic of Poland.

Description

Sponsor

Keywords

wybory, elections, Parlament Europejski, European Parliament, Unia Europejska, European Union

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 67-80

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego