Polska Straż Graniczna – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem w kontekście prawodawstwa polskiego i europejskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Polish Border Guard - identifying and countering terrorism in the light of Polish and European legislation

Abstract

Zapobieganie zjawisku terroryzmu i jego zwalczanie wymaga efektywnego i systematycznego stosowania wszelkich środków, jakie dostępne są państwu demokratycznemu. Straż Graniczna, jako jeden z istotnych komponentów systemu antyterrorystycznego posiada czytelne, ustawowo umocowane rozwiązania do realizacji czynności z zakresu rozpoznawania i przeciw działania zagrożeniom terroryzmem oraz bliźniacze służbom policyjnym, uprawnienia do stosowania wyrafinowanych metod pracy operacyjno-rozpoznawczej, takich jak m.in.: kontrolę operacyjną, przesyłkę niejawnie nadzorowaną, zakup kontrolowany, siatkę osobowych i nieosobowych źródeł informacji, fundusz operacyjny, system analizy operacyjnej, obserwację i technikę operacyjną, operacje specjalne, z których z powodzeniem korzysta. Autor opisuje działania podejmowane przez Straż Graniczną w zakresie jej ustawowego zadania, polegającego na prowadzeniu czynności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem.
Preventing and combating the phenomenon of terrorism requires an effective and systematic application of all the means accessible to a democratic country. The Border Guard, as one of the essential components of an anti-terrorist system, possesses a set of clear and legislatively estab lished solutions for the realization of activities related to the identification and prevention of ter rorist threats. The Border Guard, similar to the police service, is vested with and uses its powers to implement sophisticated methods of operational and intelligence work, such as: secret opera tional control, controlled delivery, controlled purchase, network of personal and non-personal sources of information, operational funds, operational analysis systems, operational surveillance and technology and special operations. The author describes the activities undertaken by the Border Guard within the scope of its statutory task, namely conducting activities as part of iden tifying and combating terrorist threats.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 287-308.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego