Maszyny wojny. Technologia militarna w społecznej historii stosunków międzynarodowych

dc.contributor.authorGałganek, Andrzej
dc.date.accessioned2012-04-12T06:29:03Z
dc.date.available2012-04-12T06:29:03Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractMimo ścisłych związków między technologią i stosunkami międzynarodowymi istnieje niewiele prac w nauce o stosunkach międzynarodowych, które podejmują próbę teoretycznego połączenia obu tych sfer rzeczywistości społecznej. Podstawowym celem artykułu jest historyzacja technologii militarnej w społecznej historii stosunków międzynarodowych. Autor przedstawia proces historycznego wzrostu znaczenia technologii militarnej w funkcjonowaniu społeczeństw i jej destruktywny wpływ na życie społeczne. Przekonuje, że nowe technologie rozwinaje są przez istoty ludzkie, a nie "odkrywane". Dokonane wynalazki odzwierciedlają określone interesy, posiadanie adekwatnych zasobów do ich dokonania i istnienie określonego instytucjonalnego wsparcia. W takim rozumieniu nauka, technologia i innowacje są funkcją ludzkich wyborów, interesów, idei, instytucji i zasobów.pl_PL
dc.description.abstractDespite close connections between technology and international relations, there are few works in International Relations studies that would make an attempt to theoretically cpnnect both of these two spheres of social reality. The main aim of the article is a historization of military technology in social history of international relations. The author presents the process of historical growth of importance of military technology in functioning of societies and its destructive influence on social life. He convinces that new technologies are developed, not "discovered" by human beings. Inventions reflect specific interests, owning proper resources to develop them and the existence of determined institutional support. In this understanding, science, technology and innovations are functions of human choices, interests, ideas, institutions and resources.pl_PL
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s.15-41pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2405
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.subjectHistoria stosunków międzynarodowychpl_PL
dc.subjectInternational relations historypl_PL
dc.titleMaszyny wojny. Technologia militarna w społecznej historii stosunków międzynarodowychpl_PL
dc.title.alternativeThe Machines of War. Military Technology in Social History of International Relationspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
4.GALGANEK.pdf
Size:
137.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.58 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego