Wpływ N6-metyloadenozyny wprowadzanej przez metylotransferazę (MTA) na prawidłową biogenezę mikro RNA Arabidopsis thaliana.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

N6 Methyladenosine (m6A) and its writer mRNA adenosine methylase (MTA) are required for proper miRNA biogenesis in Arabidopsis thaliana”.

Abstract

W przedstawionej pracy doktorskiej wykazałem że enzym zwany metylazą adenozyny mRNA (MTA, ang. mRNA adenosine methylase) jest ważnym elementem w biogenezie mikroRNA Arabidopsis thaliana. Wykazałem, że MTA metyluje pri-miRNA i w przypadku braku tej metylacji pri-miRNA akumulują się w komórce, czemu towarzyszy obniżony poziom dojrzałych mikroRNA. Zmiany strukturalne pri-miRNA, spowodowane nieobecnością m6A, prowadzą do słabszego ich oddziaływania z białkiem HYL1 (ang. Hyponastic Leaves 1). Dodatkowo wykazałem, że białko MTA oddziałuje z polimerazą RNA II oraz białkiem TGH (ang. Tough). MTA oraz TGH są czynnikami niezbędnymi do prawidłowej budowy kompleksu Mikroprocesora. Ostatecznie wykazałem, że brak wrażliwości mutanta mta na obecność auksyn spowodowana jest obniżonym poziomem miR393b. Niższy poziom miR393b w mutancie wynika z braku m6A w prekursorze pri-miR393b.
In this PhD thesis, I show that mRNA adenosine methylase (MTA) is a player in microRNA biogenesis in Arabidopsis thaliana. I show that MTA methylates pri-miRNAs and in the absence of this methylation pri-miRNAs tend to accumulate and miRNAs are downregulated. The structural changes caused by the absence of m6A lead to lower binding of Hyponastic Leaves 1 (HYL1) to pri-miRNAs. I also show that MTA interacts with RNA Polymerase II and miRNA biogenesis related protein TOUGH (TGH). MTA and TGH are both required for proper assembly of Microprocessor. Finally, I show that the auxin insensitivity seen in mta mutants is at least partially caused by the lower levels of miR393b; and the lower miR393b levels are in fact caused by the absence of m6A methylation of its precursor.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

1. The Polish National Science Centre grants PRELUDIUM (2017/27/N/NZ1/00202) and ETIUDA (2019/32/T/NZ1/00122) 2. The KNOW RNA Research Centre in Poznan (01/KNOW2/2014) 3. The European Union: Passport to the future - Interdisciplinary doctoral studies at the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University (POWR.03.02.00-00-I006/17-00)

Keywords

MTA, mikroRNA, N6-metyloadenozyna, microRNA, N6 methyladenosine

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego