ASPECTS OF MUSIC AND JEWISH IDENTITY IN ISRAEL TODAY

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-12

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Title alternative

Aspekty muzyki i żydowskiej tożsamości we współczesnym Izraelu

Abstract

Abstract: One of the prerogatives of our time and place has been a protracted search to integrate Western artistic aspiration within a context of Jewish identification – a quest to find the indwelling spirit within contemporary and traditional compositional ethos and technique, content and form. Shared is an awareness of the tension between tradition and innovation, and the motivation to bring a timeless perspective to the fractured state of contemporary consciousness. This paper focuses on music as an art form and as an experiential educational medium in the renewal of an ingathered people who aspires to understand and walk in the ways of God, but isn't quite sure how this vision and ideal is to be realized as ancient sources of inspiration impose themselves upon against a backdrop of horror and despair.

Description

Artykuł niniejszy omawia żydowską tożsamość muzyczną traktowaną jako przestrzeń współczesnej izraelskiej ekspresji kulturowej. Podłożem jest tutaj ideologiczny rozdźwięk pomiędzy żydowską a izraelską tożsamością, powodowany rozbieżnymi nurtami ideologicznymi w systemie edukacyjnym: ogólnym, socjalistycznym, religijno-syjonistycznym i skrajnie ortodoksyjnym. W dalszej części, artykuł skupia się na osobistych doświadczeniach autora jako kompozytora i nauczyciela w procesie tworzenia Perek Shirah, utworu opartego na świadomości biblijnej, jak i jego wykonania w autentycznym środowisku szkolnym i wywołanym nim reakcjach. Artykuł kończy się systematyką utworów klasycznych kompozytorów izraelskich reprezentujących różne diaspory, której celem jest rekonstrukcja narodowego dziedzictwa muzycznego w oparciu o kwestie związane z historią i kulturą Żydów: 1. Holokaust, 2. Głosy starożytności, 3. Teatr muzyczny, 4. Wpływy etniczne 5. Talmud i przekaz ustny, 6. Pismo oraz 7. Modlitwy żydowskie. Tym samym autor pokazuje, że izraelska tożsamość muzyczna, rozumiana jako kultura, tradycja, dziedzictwo czy ortodoksja, czerpią z żydowskich korzeni.

Sponsor

Keywords

MUSICAL IDENTITY, JEWISH MUSIC, CULTURAL-HISTORICAL ISSUES OF MUSIC, JEWISH ROOTS

Citation

Studia Europaea Gnesnensia, 8/2013, s. 55-70.

ISBN

978-83-7654-166-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego