Studia Europaea Gnesnensia

Studia Europaea Gnesnensia to czasopismo naukowe powstałe z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie. Instytut ten ex definitione zawiera w sobie postulat interdyscyplinarności, prowadzone w nim badania naukowe dotyczą szeroko rozumianej kultury europejskiej, bez ograniczeń chronologicznych i problemowych. Sprowadzają się one jednak do wspólnego mianownika, którym jest przekonanie, że w swej niezwykłej różnorodności kultura europejska, mimo jej wielokulturowych wątków, stanowi pojęcie w pełni definiowalne.

Studia Europaea Gnesnensia is a scientific periodical established on the initiative of researchers from the Institute of European Culture of Adam Mickiewicz University in Poznań, located in Gniezno. Ex definitione, the Institute stipulates the need of interdisciplinarity, the research carried out therein concerns European culture in the broad understanding, without the constraints of chronology and thematic scope. Nevertheless, these studies all share a common denominator: the conviction that European culture, in its remarkable diversity, is a definable notion.

Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz
Sekretarz: dr hab. Filip Kubiaczyk
Kontakt: ul. Kostrzewskiego 5-7,
62-200 Gniezno,
tel. 61 4237000
e-mail: seg@amu.edu.pl
strona www: http://steurgn.pl
Nazwa wydawcy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 2082-5951
ISBN 978-83-7654-166-2

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 3 of 3
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego