Polimorfizm i właściwości dielektryczne kryształów dabco·HA(HA = HI, HBr, HClO4)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-06-09T11:47:24Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Polimorfizm i właściwości dielektryczne kryształów dabco·HA(HA = HI, HBr, HClO4)

Abstract

Ważnym zapotrzebowaniem współczesnej elektroniki są materiały o wyjątkowych właściwościach dielektrycznych. Potrzeby te wynikają z postępującej miniaturyzacji urządzeń elektronicznych, wzrostu prędkości ich działania i poszukiwania efektywnych sposobów elektronicznego zapisywania informacji oraz magazynowania energii elektrycznej. Jednym z kierunków poszukiwań są materiały ferroelektryczne i relaksory z wiązaniami wodorowymi NH+···N. W ramach rozprawy podjęłam badania polimorfizmu, wiązań wodorowych typu NH+∙∙∙N oraz innych słabych oddziaływań. Jako obiekt badań wybrałam najciekawsze z kompleksów 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanu z kwasami HBr i HI (dabcoHI oraz dabcoHBr), ze względu na ich unikatowe właściwości i potencjalne zastosowania, oraz ferroelektryczny kompleks z HClO4 (dabcoHClO4). W wysokim ciśnieniu kryształy nowych odmian polimorficznych otrzymałam z substancji rozpuszczonej w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku, przeprowadziłam krystalizację, a następnie wykonałam dyfrakcyjne badania strukturalne. Największą różnorodnością polimorficzną charakteryzuje się dabcoHI, który występuje, w co najmniej dziesięciu odmianach polimorficznych. Przeprowadzając badania dabcoHBr potwierdziłam, że kompleks ten tworzy jedynie dwie odmiany polimorficzne. Dla dabcoHClO4 odkryłam nową odmianę wysokociśnieniową, inną od wcześniej znanych pięciu odmian w ciśnieniu atmosferycznym.
Materials with exceptional dielectric properties are coveted for electronic applications. It results from the miniaturization process of electronic devices, increasing their working speed and searching for effective ways of information and energy storage. The NH+···N hydrogen bonded ferroelectrics and relaxors are the materials with the desired properties. In this work I studied the polymorphism, NH+···N hydrogen bonds and other intermolecular interactions. As the objects of my research I chose the 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane complexes with HBr and HI (dabcoHI and dabcoHBr), because of their exceptional properties and potential applications, and the ferroelectric complex of 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane with HClO4. I obtained the crystals of new polymorphs at high pressure from the substance dissolved in water, methanol or ethanol, crystallized them and carried out the diffraction measurements. My studies revealed that dabcoHI forms at least ten polymorphs, dabcoHBr forms only two polymorphs and for dabcoHClO4 I obtained one new high-pressure form, different from those five obtained previously at atmospheric pressure.

Description

Wydział Chemii: Zakład Chemii Materiałów

Sponsor

Keywords

wysokociśnieniowa krystalizacja, high-pressure crystallization, polimorfizm, polymorphism, właściwości dielektryczne, dielectric properties, wiązania wodorowe, hydrogen bonds

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego