Trumpism as an Alternative Look at the Great America

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Trumpizm jako alternatywna perspektywa Wielkiej Ameryki

Abstract

The article analyzes the phenomenon of “Trumpism,” which brought hopes for its renewal and expectation of changes into traditional American politics. “Trumpism” swung at the power of the Deep State and showed America that it is historically, mentally, culturally, and economically fragmented. The paternalism of American democrats toward a certain part of the country’s population, which Trump positions as “communism,” opposes the true America, which is personified by the states of the “rusty belt” and its working class. “Trumpism” sees the true rebirth of America in a policy of sound national egoism and in America’s focus on itself. For opponents of President Donald Trump, his return to power means another immersion of the ruling elite in the fight against many unknown things, when the political “behind the scenes” has already come out of the shadows and has shown its actual goals.
Artykuł przedstawia analizę fenomenu „Trumpizmu”, który przyniósł nadzieję na odnowienie Ameryki oraz oczekiwania zmian w tradycyjnej amerykańskiej polityce. „Trumpizm” rzucił wyzwanie amerykańskiemu Deep State i pokazał, że Ameryka jest historycznie, mentalnie, kulturowo i ekonomicznie podzielona. Paternalizm amerykańskich demokratów wobec pewnej części amerykańskiej populacji, co Trump określił mianem „komunizmu”, stoi w sprzeczności wobec prawdziwej Ameryki, spersonifikowanej przez stany należące do „pasa rdzy” i ich klasy robotniczej. „Trumpizm” dostrzega szansę prawdziwego odrodzenia Ameryki w polityce niezachwianego narodowego egoizmu i skupieniu Ameryki na sobie samej. Dla przeciwników politycznych Donalda Trumpa jego powrót do władzy oznaczałby ponowne pogrążenie elity rządzącej w walce przeciwko nieznanemu, podczas gdy to, co działo się za politycznymi kulisami już wyszło na światło dzienne i odkryło swoje prawdziwe cele.

Description

Sponsor

Keywords

Trumpism, republicans, democrats, Deep State, global leadership, pragmatic isolationism, Trumpizm, republikanie, demokraci, Deep State, światowe przywództwo, pragmatyczny izolacjonizm

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3, 2021, s. 31-47.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego