Brytyjskie analizy z obszaru stosunków międzynarodowych – przegląd 2015 roku.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

British International Relations Analysis - 2015 Review

Abstract

Niniejszy materiał stanowi przegląd artykułów opublikowanych w roku 2015 na łamach brytyjskich czasopism naukowych z obszaru stosunków międzynarodowych. Autor dokonał wyboru tekstów z 16 wydań czasopism: „International Affairs”, „The British Journal of Politics and International Relations” oraz „The Political Quarterly”. Prezentowane artykuły zostały przeanalizowane w ramach grup tematycznych takich jak: konflikt ukraiński, kwestie bliskowschodnie, polityka migracyjna, polityka brytyjska oraz zmiany klimatyczne.
The material constitutes a review of articles published in 2015 in British academic journals dealing with International relations. Texts have been selected from sixteen issues of: „International Affairs”, „The British Journal of Politics and International Relations” and „The Political Quarterly”. The articles published in these journals have been analyzed in context of thematic groups such as: the Ukrainian conflict, Middle East issues, migration policy, British policy and climate change.

Description

Sponsor

Keywords

przegląd czasopism, konflikt ukraiński, „Państwo Islamskie”, kryzys migracyjny, referendum w Wielkiej Brytanii, journals review, Ukrainian conflict, ISIS, migration crisis, UK referendum

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 415-422.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego