Poziom umiejętności czytania uczniów szkół podstawowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie wyników badan nad poziomem opanowania umiejętności czytania przez uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Badaniom poddano dwa wymiary umiejętności czytania – dekodowanie i rozumienie. Narzędziem badawczym była metoda Prolexia Jana Obera et al. Metoda ta składa się z dwóch części. Część I w postaci zestawu słów łańcuchowych bada umiejętność dekodowania, a część II w postaci zestawu zdań łańcuchowych bada umiejętność rozumienia. Badaniom poddano łącznie 463 uczniów, w tym 248 dziewczynek i 215 chłopców. Uczniowie klas IV stanowili 30% grupy, klas V - 34% grupy, a klas VI - 36% grupy. Uczniowie mieszkali na wsi (27%), w miastach średniej wielkości (46%) oraz w Warszawie (27%). Do analizy wyników zastosowano metodę analizy skupień na przypadkach wg procedury k-średnich. Na każdym poziomie wiekowym, tj. oddzielnie dla klas IV, V i VI wyodrębniono cztery skupienia uczniów podobnych do siebie ze względu na poziom dekodowania i rozumienia. Grupa uczniów, która opanowała obie te umiejętności na najwyższym poziomie to 20% uczniów w kl. IV, 10% w kl. V i 19% w kl. VI. Zastosowano tak;e te metodę w odniesieniu do całej grupy (n=463). Wyłoniono sześć skupień. W dwóch skupieniach o jednocześnie najwyższych wynikach dekodowania i rozumienia 25% stanowią uczniowie kl. IV, 32% uczniowie kl. V i 44% uczniowie kl. VI, z kolei w dwóch skupieniach o najniższych wynikach uczniowie kl. IV stanowią 30% grupy, kl. V - 38%, a kl. VI - 32%.

Description

Sponsor

Badania omawiane w tym tekście były finansowane z grantu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w roku akademickim 2001/2002 i 2002/2003.

Keywords

Citation

Brzezinska, A. (2004). Poziom umiejetnosci czytania u uczniów szkół podstawowych. Forum Oswiatowe, 2 (31), 11-30.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego