Zmiany stanu oksydacyjno - redukcyjnego cytoplazmy jako element komunikacjijądro komórkowe – mitochondria

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-01-18T10:28:45Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Changes of the cytosol redox states as an element of communication between the nucleus and mitochondria

Abstract

Zależny od potencjału kanał o selektywności anionowej (VDAC) bierze udział w transporcie metabolitów przez zewnętrzną błonę mitochondriów. Kanał został zidentyfikowany w 1976 roku i od tego czasu jest obiektem intensywnych badań. VDAC reguluje funkcjonowanie mitochondriów, m. in. pełni zasadniczą rolę w procesie apoptozy. Wykorzystując mutanty Saccharomyces cerevisiae, pozbawone jednej z izoform białka VDAC, w warunkach kontrolowanego stanu oksydacyjno – redukcyjnego (redoks) w mitochondriach i cytozolu, stwierdzono, że VDAC jest zaangażowany w wyznaczanie wewnątrzkomórkowych stanów redoks. Te z kolei okazały się ważnym elementem regulacji poziomu ekspresji białek, ich aktywności, jak również poziomu kodujących je mRNA. Wśród badanych białek znalazły się podjednostki kompleksów importowych mitochondrium, enzymy antyoksydacyjne, białka wrażliwe na zmiany wewnątrzkomórkowych stanów redoks, jądrowe czynniki transkrypcyjne, jak również białka uczestniczące w komunikacji jądro – mitochondrium. Zatem VDAC jest ważnym elementem sygnalizacji, kontrolującej funkcje mitochondrium przez wkład w wewnątrzkomórkowy stan redoks.
Metabolite exchange across the mitochondrial outer membrane is mediated by voltage-dependent anion-selective channel (VDAC). This channel was identified in 1976 and since that time has been extensively studied. VDAC is regarded as dynamic regulator, or even governor, of mitochondrial functions and it has been shown that VDAC plays a crucial role in apoptosis execution. Using Saccharomyces cerevisiae mutants depleted of either isoform of VDAC under conditions of controlled modifications of intracellular (mitochondria and cytosol) reduction/oxidation (redox) states I have found that VDAC is involved in determination of intracellular redox states and the states are important for regulation of cellular protein expression (also at the level of their encoding mRNA) and activity. These proteins involve subunits of mitochondrial protein import machinery, antioxidant enzymes, nuclear proteins sensitive to changes of the intracellular redox states including the nuclear transcription factors as well as proteins participating in communication between mitochondria and the nucleus. In conclusion, VDAC appears to be an important element of a protein network that control functions of mitochondria by contributing to the intracellular redox states.

Description

Wydział Biologii: Instytut Biologii Molekularnej i BiotechnologiiZakład Bioenergetyki

Sponsor

Keywords

VDAC, TOM, Stan redoks, Redox state, Import białek, Protein import, Mitochondrium

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego