Różnice w procedurze rozwodowej w prawie japońskim i polskim z punktu widzenia przekładu prawniczego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM

Title alternative

Divorce Proceedings Differences in Polish and Japanese Law for the Purpose of Legal Translation

Abstract

Japonia jest krajem o niskim współczynniku rozwodów. Jest to spowodowane tym, że w mentalności Japończyków głęboko zakorzenione jest pojęcie "rodu", który ma większe znaczenie od więzi łączącej małżonków. Jednakże wskaźnik rozwodów wzrasta z roku na rok. W Japonii, najbardziej powszechnym trybem uzyskiwania rozwodu jest rozwód za porozumieniem stron bez rozprawy sądowej. W tym przypadku, dokumenty obejmują zawiadomienie o rozwodzie, które pełni taką funkcję jak polski pozew o rozwód, oraz wyciąg z rejestru rodzinnego, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym tożsamość obywatela japońskiego. Przekład tych dokumentów na język polski wymaga szczególnej uwagi ze względu na archaiczne terminy prawne oraz różnice w układzie i strukturze poszczególnych elementów polskich i japońskich dokumentów rozwodowych.
Japan is a country with a low divorce rate. This is due to the fact that the concept of "family", which is more important than the bond between spouses is deeply rooted in Japanese mentality. However, the divorce rate is increasing every year. In Japan, the most common procedure of divorce is the divorce by mutual consent of spouses without a trial. In this case, relevant documents include: "the divorce notice", which is comparable with the Polish divorce petition and "the family register excerpt", which is an official document confirming the identity of a Japanese citizen. To translate these documents into Polish language translators need pay attention to archaic legal terms as well as differences between the structure and various elements of Polish and Japanese documents.

Description

Sponsor

Keywords

japońska terminologia prawna, procedura rozwodowa, dokumenty rozwodowe, Japonia, terminologia prawna

Citation

Comparative Legilinguistics, vol. 3, 2010, pp. 23-34.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego