Warszawa – miasto, które nie istnieje

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Warsaw - a city that does not exist

Abstract

The subject of the article is attempts in cinema and comics to reconstruct the image of pre-war Warsaw. The use of archival photographs of the capital, old postcards, and computer reconstructions using 3D technology increase the realism of the presentation, and provide the effect of intuition, intimacy, and directness. A Warsaw non-existent today comes to life again on the screen and in the pages of the comic book.
Tematem artykułu są filmowe i komiksowe próby rekonstrukcji obrazu przedwojennej Warszawy. Wykorzystanie archiwalnych fotografii przedstawiających stolicę, dawnych kart pocztowych, komputerowe rekonstrukcje wykonane w technologii 3D zwiększają realizm przedstawienia, wywołują efekt naoczności, bliskości, bezpośredniości. Nieistniejąca już dziś Warszawa na nowo ożywa na ekranie i na kartach komiksu.

Description

Sponsor

Keywords

Warsaw in 1935, Tomasz Gomoła, The End of Summer 1939, Anna Belka, Marek Mikulski, Maciej Mikulski, Violetta Urbaniak, City of Ruins, Damian Nenow, comics, computer animation 3D, Warszawa 1935, Koniec lata 1939, miasto ruin, komiks, film animowany 3D

Citation

Images, nr 21-22, vol. XII, 2013, s. 219-225

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego