Wybory parlamentarne w Niemczech (16 X 1994 r.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1997

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Parliamentary elections in Germany (16 October 1994)

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

wybory parlamentarne, Niemcy, parliamentary elections, Germany

Citation

Stelmach, Andrzej, Wybory parlamentarne w Niemczech (16 X 1994 r.), w: Polska i państwa sąsiedzkie : wybory parlamentarne i prezydenckie 1993-1995 : praca zbiorowa, Zyborowicz, Stanisław, Poznań 1997, s.143-154.

ISBN

8387704008

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego