Pierwiastek onomastyczny w polskiej terminologii sportowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” i Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Title alternative

Onomastic element in Polish sports terminology

Abstract

Polskie słownictwo sportowe tworzą elementy leksykalne różnego pochodzenia, w tym obcego. Dość istotną jego cząstkę stanowią wyrazy i wyrażenia zawierające w swym składzie komponent onomastyczny, toponimiczny i antroponimiczny. Z ich analizy wynika, że wśród terminów sportowych z komponentem onomastycznym dominują nominacje wywodzące się z tradycji śródziemnomorskiej, skandynawskiej i anglosaskiej, polskie należą do rzadkości.

Description

Sponsor

Keywords

język polski, nazwy własne, słownictwo sportowe

Citation

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 19, z. 2, 2012, s. 21-30.

ISBN

978-83-61573-46-3
978-83-7654-147-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego