Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Splice evaluation of InfoCulture. Two-weighted Ratings Scale

Abstract

Autor prezentuje teorię i praktykę Ewaluacji splotowej jako model-wzorzec metodologii wartościowania cech lub zjawisk z użyciem narzędzi skalowanych. Opisuje innowacyjne strategie, metody i techniki badania za pomocą Skali dwuważonych ocen, konstruowanej na kryterium konkluzyjności wskaźników. Podaje nowe miary statystyczne, służące m.in. do określania dynamiki i efektywności procesów. Objaśnia implementację, weryfikację i normalizację Kwestionariusza Kultury Informatycznej z instrukcją, jak utworzyć własne narzędzie. Przedstawia zbiór autorskich definicji związanych z ewaluacją.
The author presents the theory and practice of Splice Evaluation as a model of methodology of estimation of features or phenomena using scaled tools. The author describes innovative strategies, methods and techniques of research by means of the Two-weighted Ratings Scale, constructed on the criterion of conclusiveness of indicators. New statistical measures are given, which serve among other things, the determination of dynamics and effectiveness of processes. The author explains implementation, verification and normalisation of InfoCult Questionnaire with an instruction on how to create one's own tool. A collection of the author's own definitions is presented, connected with evaluation.

Description

Pakiet oprogramowania InfoCult™ Analyser 1.4 stanowiącego obudowę książki do pobrania ze strony: ewaluacja.amu.edu.pl

Sponsor

Komitet Badań Naukowych

Keywords

ewaluacja, evaluation, metodologia, methodology, badania, research, skala, scale, statystyka, statistic, wskaźniki, indicators, efektywność, effectiveness, strategie, strategies, metody, methods, kwestionariusz, survey, miary, measures

Citation

Ubermanowicz, Stanisław, Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.

ISBN

83-232-1608-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego