Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"

Title alternative

Abstract

Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku to pierwsze tak obszerne studium naukowe poświęcone godłom firmowym stosowanym przez polskich impresorów od momentu zaistnienia czarnej sztuki na terenie Rzeczypospolitej do połowy XVII stulecia. Książka zawiera reprodukcje wszystkich sygnetów z tego okresu oraz wnikliwą analizę, która ukazuje znak firmowy nie tylko jako element typograficzny, lecz także jako graficzny, prowadząc w związku z tym do wzbogacenia naszej wiedzy jednocześnie z zakresu bibliologii i sztuki graficznej. Opowiada dzieje, zdawać by się mogło, niepozornego, a tymczasem niezwykle ciekawego i bogatego w treści, elementu dawnej książki, poprzednika dzisiejszego logo, graficznego symbolu wydawnictwa.

Description

Sponsor

Klinger w Polsce Sp. z o.o.

Keywords

sygnet drukarski, polskie drukarstwo XV-XVII, znak firmowy, godło firmowe

Citation

ISBN

83-88176-81-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego