Prawno - ekonomiczne aspekty realizacji Programu "Mieszkanie dla Młodych"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

Pojęcie mieszkania oraz mieszkalnictwa ewoluowało przez lata. Niezmiennym pozostało jednak to, że człowiek nadal poszukuje siedziby, która zaspokoi jego najbardziej elementarne potrzeby mieszkaniowe. W realizacji zaspokojenia potrzeby posiadania mieszkania nieoceniona jest rola państwa oraz samorządów terytorialnych, które prowadząc politykę mieszkaniową pomagają obywatelom w kupnie mieszkania. Obowiązek ten wynika z art. 75 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. W tym celu w styczniu 2014 roku został uruchomiony nowy rządowy program- Mieszkanie dla Młodych. Zasadniczym celem programu jest stanowienie wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania. Program Mieszkanie dla Młodych realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami kredytującymi. Pomoc polega na udzielaniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego, który młodzi ludzi inwestują w swoje pierwsze własnościowe mieszkanie. Również osoby rozpoczynające budowę pierwszego domu jednorodzinnego mają możliwość na nowych zasadach skorzystać z częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane. Program Mieszkanie dla Młodych jako forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez państwo ma swoje wady oraz zalety i podlega ciągłym modyfikacjom na skutek postulatów beneficjentów programu, instytucji kredytujących oraz deweloperów.
The definition of the house and housing has been evaluating over the years. The only thing that has not changed is that human beings still look for a place that would satisfy their basic housing needs. The role of the State, local and regional authorities, which help the citizens in purchasing the houses, in order to meet the housing needs, is precious. The Basic duty come from art.75 part. 1 RP Constitution from 2 April 1997. In January 2014 the government created a new programme in order to solve the housing problems of young people - "Place to Live for Young". The principal objective of the programme is drafting support in buying a first house. Program "Place to Live for Young " is implemented by the "Bank Gospodarstwa Krajowego" in cooperation with the Ministry of Infrastructure and Development and crediting institutions. It consist of providing an assistance from the State budget contribution of young people who are investing in their first own apartment. What is more the people who begin to build their own flat or a house will be able to partially receive VAT on the buildings materials. Programme " Place to Live for Young " as a way of meeting the housing needs by the State has its advantages and disadvantages and is subject to constant changes as result of demands above the beneficiaries of the program and the developers.

Description

Sponsor

Keywords

housing needs, housing problems of young people, Place to Live for Young

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 4, s. 28-43

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego