Wzór społeczny w koncepcji socjologicznej Tadeusza Szczurkiewicza

Loading...
Thumbnail Image

Date

1985

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Social pattern in the sociological concept of Tadeusz Szczurkiewicz

Abstract

The article is drawing attention to the cognitive weight of the Tadeusz Szczurkiewiczem concept of social pattern. Contrary to other sociologists the author is reducung the social pattern neither to descriptive-typological instrument, nor to a device illustrating particular types of behavior, nor to a model postulate to be followed. The social pattern is understood normatively by Tadeusz Szczurkiewicz and its origins lie in the fact of social co-existence approached against the bacground of the social group. Thus the existence of the group is the prerequisite to the existence and study of social patterns.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 47, 1985, z. 3, s. 381-388

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego