Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej zawierana w związku z budową farmy fotowoltaicznej

dc.contributor.authorNarodzonek, Anna
dc.date.accessioned2022-07-15T09:39:05Z
dc.date.available2022-07-15T09:39:05Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractZainteresowanie produkcją energii elektrycznej przy pomocy instalacji fotowoltaicznych zauważalnie zwiększa się. Aby było to możliwe, inwestor jest zobligowany do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być posadowiona farma, co następuje poprzez zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. Postanowienia takiej umowny w znaczący sposób różnią się od modelowych rozwiązań przyjętych w Kodeksie cywilnym i umacniają pozycję dzierżawcy względem wydzierżawiającego. W umowach dzierżawy zawieranych w tym celu znaleźć można postanowienia dotyczące zgody na zawarcie umowy poddzierżawy oraz przelew praw i obowiązków wynikający z umowy dzierżawy. Strony w umowie regulują także czyją własność stanowią urządzenia posadowione na nieruchomości oraz wyłączają zastosowanie ustawowego prawa zastawu przysługującego wydzierżawiającemu. Również postanowienia dotyczące czynszu dzierżawnego odbiegają od klasycznych postanowień umowy dzierżawy. Takie umocnienie pozycji dzierżawcy wynika między innymi z tego, że nie ingeruje on w znaczący sposób w stan nieruchomości, a po wygaśnięciu umowy dzierżawy, wydzierżawiający będzie mógł z niej korzystać.pl
dc.description.abstractThere is an increasing interest in the production of electricity by means of photovoltaic installations. In order to be able to do so, the investor is obliged to hold the legal title to the real estate on which the farm is to be located, which is achieved by concluding a land lease agreement. The provisions of such an agreement significantly differ from the model solutions adopted in the Civil Code and strengthen the position of the lessee against the lessor. In lease agreements concluded for this purpose, one may find provisions concerning the consent to conclude a sublease agreement and the transfer of rights and obligations arising from the lease agreement. In the agreement the parties also regulate whose property the equipment located on the real estate is and exclude the application of the lessor's statutory right of pledge. The provisions on lease rent also deviate from the classic provisions of a lease agreement. This strengthening of the position of the lessee is, among other things, due to the fact that he does not significantly interfere with the condition of the property, and after the expiration of the lease agreement, the lessor will be able to use the property.pl
dc.description.journaltitleZeszyt Prawniczy UAMpl
dc.description.number11pl
dc.description.pageof217pl
dc.description.pageto231pl
dc.identifier.citationZeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 217-231.pl
dc.identifier.issn2720-2526
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26879
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectdzierżawapl
dc.subjectnieruchomośćpl
dc.subjectfotowoltaikapl
dc.subjectleasepl
dc.subjectreal estatepl
dc.subjectphotovoltaic installationspl
dc.titleUmowa dzierżawy nieruchomości gruntowej zawierana w związku z budową farmy fotowoltaicznejpl
dc.title.alternativeLand property lease agreement concluded in connection with the construction of a photovoltaic farmpl
dc.typeArtykułpl

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
14_ANNA NARODZONEK.pdf
Size:
354.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.47 KB
Format:
Plain Text
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego